Odśnieżanie obiektów przemysłowych

Wielu inwestorów, przedsiębiorców i właścicieli dużych obiektów przemysłowych zmaga się z problemem odśnieżania dachów budynków. Jest to o tyle trudne, że często po bardzo intensywnych opadach śniegi, następuje odwilż i opady deszczu.

Na dachach gromadzi się, więc nie tylko śnieg, ale i również lód, co sprawia, że na dachu powstaje bardzo ciężka warstwa, która stanowi zagrożenie nie tylko dla samego budynku, ale również przebywających w nim osób. Według średnich pomiarów, metr sześcienny śniegu może uzyskać wagę nawet 250 kg! Mokry śnieg połączony z lodem to waga około 600 kg! Dlatego tak ważne jest regularne odśnieżanie dachu oraz uwzględnienie stref śniegowych w danym regionie w trakcie projektowania danego obiektu.

Obciążenie śniegiem na etapie projektowania obiektu

Podczas projektowania konstrukcji dachu obiektów przemysłowych uwzględniane są takie parametry jak wielkość dachu, kształt, stopień nachylenia dachu czy czynniki, które mogą w przyszłości wpływać na rozkład śniegu i lodu na powierzchni dachu. Pod uwagę, w trakcie projektowania dachu w kontekście obciążenia śniegiem bierze się również odległość od sąsiadujących z obiektem budynków, a także warunki klimatyczne i strefę śniegową, w której dany obiekt będzie się znajdował.

W Polsce występuje pięć stref śniegowych:
Strefa I – obejmuje głównie tereny zachodniej Polski, część województwa dolnośląskiego. Lubuskiego i wielkopolskiego (Wrocław, Zielona Góra, Leszno)
Strefa II– obejmuje większą część terytorium kraju, w tym największe miasta takie jak: Łódź, Katowice, Poznań, Warszawa
Strefa III– pasmo obejmujące tereny Polski wschodnio- północnej, wschodniej i wschodnio- południowej, z takimi miastami jak Gdańsk, Siedlce, Lublin czy Rzeszów.
Strefa IV– jest to głównie teren części województwa warmińsko- mazurskiego oraz podlaskiego (Olsztyn, Białystok, Suwałki)
Strefa V– to część województwa małopolskiego, obejmującego teren górski.

Jak obliczyć ciężar śniegu?

Ciężar śniegu zależeć może od klimatu i danego regionu, w którym obiekt przemysłowy się znajduje. Obciążenie połaci dachowych śniegiem określają normy PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych – Obciążenie śniegiem wraz ze zmianą Az1 z 2006 r. oraz PN-EN 1991-1- -3:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne – obciążenie śniegiem. Ciężar śniegu na dachu jest różny, a określić można go orientacyjnie i sprawdzić czy nie jest zagrożeniem dla obiektu przemysłowego.

Jak obliczyć średni ciężar śniegu?
• świeżego śniegu – 1 kN/m3,
• osiadłego (kilka godzin lub dni po opadach) – 2 kN/m3,
• starego (kilka tygodni lub miesięcy po opadach) – 2,5-3,5 1 kN/m3,
• mokrego – 4 kN/m3.

Masa śniegu – źródło: odniezanie.pl

Rodzaj zalegającego śniegu/masa śniegu (kg/m3)

  • puch do 70 kg
  • śnieg świeży do 100 kg
  • śnieg wilgotny do 200 kg
  • śnieg suchy do 300 kg
  • śnieg zbity do 300 kg
  • śnieg zleżały do 450 kg
  • śnieg mokry do 600 kg
  • firn do 800 kg

Zagrożenie spowodowane intensywnymi opadami śniegu i zaleganiem pokrywy śniegowej na dachu

Monitorowanie oraz obserwacja zalegającego na dachu śniegu może zapobiec uszkodzeniom dachu, pękaniu krokwi czy osiadaniu budynku. Jakie jeszcze zagrożenia niesie ze sobą zalegający na dachu śnieg oraz lód? Zgodnie z art. 61 pkt 2 prawa budowlanego właściciel lub zarządca jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego w razie wystąpienia zdarzeń mających lub mogących mieć wpływ na uszkodzenie obiektu lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, które może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, mienia lub środowiska: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, pożary lub powodzie.

.

SONY DSC

.

Rodzaje zagrożeń wynikających z obciążenia śniegiem dachów:

• uszkodzenia dachów w tym więźby dachowej, wygięcie krokwi, uszkodzenia obróbek blacharskich

• zerwanie połaci dachowych

• zawalenie dachu w konsekwencji utraty stabilności więźby dachowej

• pękanie fundamentów obiektu

• osiadanie obiektu

• zagrożenie dla otoczenia wynikające z osuwającego się z dachu śniegu

Odśnieżanie dachu

Odśnieżanie dachów należy powierzyć fachowcom, którzy mają zezwolenie na prace na wysokościach, zabezpieczenia BHP, a także wiedzę i doświadczenie związane z odśnieżaniem dachów. Wiele ekip, które świadczą usługi odśnieżania dachów niestety, nie ma umiejętności i doświadczenia, co może skutkować uszkodzeniami blachodachówki, zdrapaniem farby, czy zagięciem obróbek blacharskich. Konieczność odśnieżania dachów i decyzja z tym związana powinna należeć do projektanta lub specjalisty budowlanego. Jeżeli chodzi o odśnieżanie dachów w danych strefach śniegowych odśnieżanie należy wykonać niezwłocznie po stwierdzeniu następujących parametrów śniegu i max. grubości pokrywy śniegowej:

Strefa śniegowa II:

• śnieg świeży – 72 cm

• śnieg osiadły (kilka godzin po opadach) – 36 cm

• śnieg stary (kilka tygodni po opadach) – 20 cm

• śnieg mokry – 18 cm

Strefa śniegowa III:

• śnieg świeży – 96 cm

• śnieg osiadły (kilka godzin po opadach) – 48 cm

• śnieg stary (kilka tygodni po opadach) – 27 cm

• śnieg mokry – 24 cm