Zaostrzenie współczynników przenikania ciepła

1 stycznia 2017 w życie wejdą zmiany dotyczące warunków technicznych budynków oraz miejsc, w których są usytuowane. Współczynniki ciepła również zostaną zaostrzone.  

Co oznaczają nowe przepisy dla producentów i inwestorów? 

Od 2017 roku współczynnik przenikania ciepła U dla ścian, w pomieszczeniach, w których temperatura wynosi powyżej 16 stopni Celsjusza będzie wynosił 0, 23 W/(m2·K). Zmieni się to również do roku 2021. Wtedy współczynnik przenikania ciepła będzie wynosił 0,20. 

Dachy skośne i stropy nieogrzewane pod pomieszczeniami nieogrzewanymi- wymagania co do współczynnika przenikania ciepła po roku 2017 zmienią się, a wartość U będzie wynosiła 0,18 W/(m2·K).

Dachy i stropy nad pomieszczeniami nieogrzewanymi – wymagania co do współczynnika przenikania ciepła po roku 2017 będzie wynosić 0,25. 

Przegrody oraz budynki przemysłowe i prywatne będą musiały spełniać wszystkie zaostrzone wymogi techniczne.