,

Rynek dociepleń w Polsce ma się dobrze

Jakie były ostatnie dwa lata na rynku dociepleń budynków? Badania przeprowadzone przez IBP Research wskazują, że w 2016 roku wyniki będą lepsze niż w roku poprzednim, w którym i tak zanotowano wzrost na rynku dociepleń.

Rok 2016 zakończy się bardzo dobrze, gdyż będzie to wzrost o 7,4% w stosunku do wyników w roku 2015. W roku 2015 natomiast, zanotowano wzrost o 6%. Dwa ostatnie lata na rynku dociepleń w Polsce były bardzo satysfakcjonujące dla producentów materiałów dociepleniowych. Po trwającej trzy lata recesji, kiedy zanotowano spadki w branży w latach 2012-2014 producenci oddychają z ulgą.

Warto pamiętać, że w Polsce rynek dociepleń tworzony jest przez dwie gałęzie działalności. Są nimi

  • docieplenia tzw. producenckie. Dany producent, czy marka tworzy swoje kompletne systemy, które zawierają w sobie produkty składowe określone przez daną firmę
  • docieplenia tzw. kombinowane, które tworzone są przez wykonawców, jako kombinacja systemów i produktów różnych marek.